Skriv inn det du trur du veit om 0805

Personer på bildet fra venstre/topp ev.opplysninger:

Kor er bildet tatt:

Kven har tatt bilde:

Kva årstal, Dag:

Spesiell situasjon:

Ditt navn og email: