Toppbilde

Larsgarden med gammel låve og gammelt våningshus. Kring etter 1960. Kornåker i forgrunnen
Eg har opplysningar om nr 0467Lasse, Haldor, Johanne, odd, Magnus. Saga på garden i bakgrunnen
Eg har opplysningar om nr 0468Familien Lars og Inga Øie med alle dei 4 borna. Oddvar, Magnus Thea og Johanne Kring 1930+
Eg har opplysningar om nr 0800Gamalt postkort over Øie.
Eg har opplysningar om nr 0805Johanne og Thea
Eg har opplysningar om nr 0809På garden "Larsgårn"
Eg har opplysningar om nr 0810Johanne Øie til høyre nr 5
Eg har opplysningar om nr 0812Lasse køyrer tørhøy. 1952+x= kring 1960
Eg har opplysningar om nr 1400Begravelse til Lars Øie Arne, Liv og Lasse
Eg har opplysningar om nr 1403Onkel Magnus med Odd og Arne
Eg har opplysningar om nr 1404Onkel Magnus med hesten
Eg har opplysningar om nr 1413På sætran.
Eg har opplysningar om nr 1414Låven blir malt
Eg har opplysningar om nr 1415På sætran. Kari og Rolf Ovesen bak. Lasse, Liv, Arne, Magnus
Eg har opplysningar om nr 1416Farvel. Huset til Kari og Rolf i bakgrunnen
Eg har opplysningar om nr 1419Begravelse til Lars Øie. Liv Irene, Magnus,Arne,Lasse,Kristen Almås, Liv med Haldor, Odd, Johanne og Ananias Byrkjeflot. 1961
Eg har opplysningar om nr 1420Eg har opplysningar om nr 1422Liv og Odd bak låven på Øie
Eg har opplysningar om nr 1427Eg har opplysningar om nr 1428Odd, Haldor og bestemor Inga Øie i Namsos
Eg har opplysningar om nr 1440På Sund
Eg har opplysningar om nr 1454uskarpt bilde
Eg har opplysningar om nr 1458Liv
Eg har opplysningar om nr 1460liv og Haldor på traktor.
Eg har opplysningar om nr 1461Eg har opplysningar om nr 1462Eg har opplysningar om nr 1462Kari og bjørnen
Eg har opplysningar om nr 1464Bursdag i Namsos
Eg har opplysningar om nr 1474Lars Øie og Magnus med hesten
Eg har opplysningar om nr 1507Eg har opplysningar om nr 1518Eg har opplysningar om nr 1520Eg har opplysningar om nr 1522magnus sin traktor med belter.
Eg har opplysningar om nr 1523Thea Øie Almås med Liv Irene
Eg har opplysningar om nr 1524Låven males enda meire
Eg har opplysningar om nr 1525bestemor med Liv Irene
Eg har opplysningar om nr 1542Vi ser våningshuset på Larsgården i bakgrunnen.Johanne og Liv med 2 born. Ser vi juletre i bakgrunnen
Eg har opplysningar om nr 1546Det melkast på Øyodden. bestemor Inga Liv og Odd
Eg har opplysningar om nr 1548Magnus på ski.
Eg har opplysningar om nr 1549Liv Byrkjeflot
Eg har opplysningar om nr 1550Huset er ikkje bygd ut. Thea, born, Inga og Lars Øie, Liv og Odd
Eg har opplysningar om nr 1551Namsos. Konfirmasjon til Arne. Arne, Ananias, Magnus, Kristen Almås, Lasse og Johanne
Eg har opplysningar om nr 1556Johanne og Lasse på traktor. Saga langt i bakgrunnen
Eg har opplysningar om nr 1567